697 5903 598

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε.,. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρία μέλος του ΣΑΠ μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ


ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

NATIONAL UNION-FIRE INS.PITTSBURGH PA

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

GENERALI HELLAS A.A.E.

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝΑΕΑΕ

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

DEMCO INSURANCE

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤΤΑ

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ

VICTORIA Α.Α.Ε. Ζ.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.