697 5903 598

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

  1. Καλώ τον τηλεφωνικό αριθμό 6975903598 προκειμένου να λάβω οδηγίες.
  2. Καλώ την φροντίδα ατυχήματος ο αριθμός της οποίας βρίσκεται πάνω στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου.
  3. Αν το αυτοκίνητο κινείται, φροντίζω να το μεταφέρω στο συνεργείο της Εμμ. Βενέρης Α.Ε. προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία εκτίμησης και αποζημίωσης της ζημιάς μου μιας και η εταιρία μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου την διαδικασία προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το όχημα χωρίς να χρειαστεί να προκαταβάλλω κάποιο τίμημα (χωρίς κόστος)
  4. Αν το αυτοκίνητο δεν κινείται, φροντίσω ώστε η οδική βοήθεια να το μεταφέρει στο συνεργείο που θα της υποδείξω εγώ και όχι εκεί που θέλει ο εκάστοτε οδηγός ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ποιότητα επισκευή είναι πολύ σημαντική για το αυτοκίνητό μου και σχετίζεται με καμία ασφαλιστική εταιρία. Η ασφαλιστική εταιρία, εφόσον κρίνει ότι πρέπει να αποζημιώσει, είναι υποχρεωμένη να το κάνει σε οποιοδήποτε συνεργείο θέλει ο πελάτης.
  5. Εφόσον υπάρχει διένεξη μεταξύ εμένα και αυτού που μου προκάλεσε το ατύχημα καλώ την τροχαία προκειμένου να συντάξει έκθεση με βάση την οποία θα στηρίξω στην διεκδίκηση της αποζημίωσή μου.