697 5903 598

Ασφάλεια Κατοικίας (Κτίριο) από 48,00 €

Βασικές Καλύψεις

 
Πυρκαϊά - Κεραυνός
Ζημιές από καπνό
Πυρκαϊά από δάσος, δένδρα, χόρτα, θάμνους
Ευρεία έκρηξη
Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, συσκευών υγραερίου
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Έξοδα κατεδάφισης - εκκαθάρισης - απομάκρυνσης συντριμμάτων
Έξοδα Πυρόσβεσης
Ζημιές Πυρόσβεσης
Έξοδα Αποτροπής ή Περιορισμού της ζημιάς
Αξία αποκατάστασης οικοδομής
Κάλυψη ποσοστού επί των κοινόχρηστων χώρων εφ΄όσον έχει δηλωθεί το ασφαλιστικό ποσό που αναλογεί στο διαμέρισμα, θέση στάθμευσης και αποθήκης
 

(Το παραπάνω ποσό αφορά ετήσιο συμβόλαιο για Κατοικία 100τ.μ. κατασκευής 1990. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης εποικοινωνήστε εδώ)